Bli sjåfør

For å bli sjåfør tilknyttet Asker og Bærum Taxi kreves: 


Offentlig kjøreseddel fra politiet. Se her.


Språkkrav. 
Godkjent dokumentasjon (kandidaten må kunne dokumentere ett av punktene under):
- Vitnemål fra grunnskolen, 3 år (ungdomsskole).
- Vitnemål fra videregående skole, 3 år.
- Vitnemål fra universitets- eller høgskoleutdanning ved norske utdanningsinstitusjoner (på norsk).
- Språkprøve (Taxiskolen) - Språkprøve bestilles ved personlig oppmøte på vårt trafikkontor i Tvetenveien 4 på Helsfyr i Oslo.
Åpningstider: mandag - fredag, 08:00 - 16:00.
Pris for språkprøve: NOK 600,-.
 
Fullført taxikurs med taksameteropplæring, førstehjelp, Eco-Drive, reglementer og servicekurs. Kurset går over 3 - 4 uker, 2 - 3 dager i uken (på kveldstid).
Påmelding til taxikurs skjer ved personlig oppmøte på vårt trafikkontor i Tvetenveien 4 på Helsfyr i Oslo.
Kursavgift (dersom kandidaten ikke har gyldig offentlig kjøreseddel): NOK 7500,-.
Kursavgift (dersom kandidaten har gyldig offentlig kjøreseddel, og kan dokumentere bestått kartbokprøve og bestått kjennskapsprøve for Oslo og Akershus): NOK 7000,-.
 
Bestått kartbokprøve. 
Pris for prøve: NOK 500,-.
Første forsøk er inkludert i kursavgiften.
 
Bestått kjennskapsprøve for Oslo og Akershus.
Pris for prøve: NOK 900,-.
Første forsøk er inkludert i kursavgiften.
 
Bestått kjennskapsprøve for Asker og Bærum.
Pris for prøve: NOK 900,-.
Første forsøk er inkludert i kursavgiften.
 
Alle kandidater må ha hatt førerkort (klasse B) i minst to år før de kan få ID-kort som sjåfør tilknyttet Asker og Bærum Taxi.

https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse​

Kontakt oss på e-post