Bli sjåfør

  • Kjennskapsprøve for Oslo og Akershus
  • Språktest
  • Intern kjennskapsprøve for Asker og Bærum
  • Kjøretest EcoDrive
  • Taxikurs med: Kjennskap, Førstehjelp, Taksameteropplæring, Eco Driving og Service kurs
  • Kartbokprøve.
  • Påsitt minimum 10 timer.
  • Medlytt minimum 2 timer.Asker og Bærum Taxis gjennomfører 4 kurs pr, Asker og Bærum Taxi har et nært samarbeide med Nedre Romerike Taxi på kursvirksomhet. Sentralene har likt kurs pensum, med unntak av lokal kjennskap.