Fakturering

Vår fatureringstjeneste er for kunder som har rekvisisjon. Fakturerer 2 x pr. måned.