Bestilling

Direktebestilling:

Dette er den mest vanlige bestillingstypen. Når du skal bestille taxi er det oftest slik at du vil ha bil med en gang. Ditt reiseønske registreres i vårt trafikkdirigeringssystem. Bestillingen sendes ut umiddelbart for søk etter ledig bil i området.

 
Forhåndsbestilling:

Du kan bestille taxi som en forhåndsbestilling, inntil 15 minutter før du ønsker taxi, dog anbefaler vi at forhåndsbestillingen foretas senest en halv time før ønsket avreise. Bestillinger tidlig på morgenen er best å gjøre kvelden i forveien, dette gir både våre operatører og sjåfører en bedre oversikt over trafikkbildet, noe som er med på å opprettholde vår høye punktlighetsgrad. Det er ektstra viktig å forhåndsbestille maxitaxi, eller som du har spesielle behov som barneseter eller om du trenger rullestoltilpasset kjøretøy.
 
Registrerte turer kan spores i vårt trafikksystem. Slike turer gir derfor bedre mulighet for oppfølging under og etter turen. For holdeplassturer og praieturer (bil stoppet på gaten) foreligger det mindre informasjon. Dette kan bl.a. ha betydning for gjenglemte ting.
 

Appbestillinger:

Når du skal bestille taxi kan vår taxiapp benyttes til både direktebestillinger og til forhåndsbestillinger. I taxiappen kan du se hvor taxien er når du har fått den tildelt.