Bilparken

Sentralen består av 202 biler med 4 passasjer plasser hvorav 104 er stasjonsvogner. Sentralen disponerer også 43 biler med setekapasitet 6-9 personer. Asker og Bærum Taxi disponerer 21 store biler med kapasitet fra 13-16 sitteplasser. Av den samlete bilpark har vi et godt innslag av hybrid og elbiler.