Pasienttransport

Vi har avtale om pasienttransport i de fleste kommuner i Akershus kjøreområde.

Bestilling gjøres hos lege/behandler eller via Pasientreiser på telefon 91505515.

Asker og Bærum Taxi har høyt kvalifiserte sjåfører som utfører pasienttransport med taxier som er spesialtilpasset og godkjent for disse oppdragene.

Du kan søke om å få støtte til pasientransport digitalt også, på nettsidene til Helsenorge tjenester.helsenorge.no/pasientreiser (pålogging med BankID etc.).
Du kan også laste ned skjema dersom det er behov for å sende inn din søknad om støtte til pasienttransport på papir på nettsidene til Helsenorge.

Søknad om å få dekket utgifter til din pasienttransport kan også gjøres etter at reisen er gjennomført. Husk å ta vare på kvittering fra din taxitur, eller dokumentasjon på andre utgifter knyttet til din pasienttransport.

Mer informasjon om ordningen for pasienttransport finner du på nettsidene til Pasientreiser, pasientreiser.no og på nettsidene til Helsenorge, på helsenorge.no/pasientreiser


Get patient travel information in English.