Selvbetjent booking

Automatisk reservasjon via nettbrett/smartboard.
Utplasseres hos kunder med stort volum.

Ønskes løsninger for din bedrift, ta kontakt med marked@taxus.no.