Ofte stilte spørsmål

Direktebestilling:

Dette er den mest vanlige bestillingstypen. Du vil ha bil med en gang og ditt reiseønske registreres i vårt trafikkdirigeringssystem. Bestillingen sendes ut umiddelbart for søk etter ledig bil i området.

 
Forhåndsbestilling:

Du kan foreta en forhåndsbestilling inntil 15 minutter før du ønsker taxi, dog anbefaler vi at forhåndsbestillingen foretas senest en halv time før ønsket avreise. Bestillinger tidlig på morgenen er best å gjøre kvelden i forveien, dette gir både våre operatører og sjåfører en bedre oversikt over trafikkbildet, noe som er med på å opprettholde vår høye punktlighetsgrad.
 
Registrerte turer kan spores i vårt trafikksystem. Slike turer gir derfor bedre mulighet for oppfølging under og etter turen. For holdeplassturer og praieturer (bil stoppet på gaten) foreligger det mindre informasjon. Dette kan bl.a. ha betydning for gjenglemte ting.