Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.

  • Kjennskapsprøve / kunnskapsprøve
  • Språktest
  • Taxikurs med: salg, service, markedsføring, førstehjelp, taksameteropplæring og HMS
  • Se kjennskapspensum her
  • Se kunnskapspensum her

Gyldig kjøreseddel må foreligge før du kan delta på sjåførkurset

 

TIMEPLAN 

Sjåførkurs  Desember 2023

Uke 49

  • Tirsdag 05.desember 17:00 - 21:00 Registrering, betaling, organisasjon, service.  
  • Onsdag 06.desember 17:00 - 21:00 Førstehjelpskurs 
  • Torsdag 07.desember 17:00 - 21:00 Taksameterkurs  
  • Mandag 11.desember 17:00 - 21:00 Eco drive og gjennomgang av prøve

Påmelding sendes til: elin@taxus.no


 Endring på timeplan kan forekomme ved stor pågang