Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.

  • Kjennskapsprøve / kunnskapsprøve
  • Språktest
  • Taxikurs med: salg, service, markedsføring, førstehjelp, taksameteropplæring og HMS
  • Se kjennskapspensum her
  • Se kunnskapspensum her

Gyldig kjøreseddel må foreligge før du kan delta på sjåførkursetTIMEPLAN 

Sjåførkurs aug / sept  2022

Uke 35 Mandag 29.aug 18:00 - 21:00 Registrering / Drosjekurs teori
             Tirsdag 30.aug 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori
             Onsdag 31.aug 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori

Uke 36 Mandag 05.sep 18:00 - 21:00 Drosjereglement ABT
             Tirsdag 06.sep 18:00 - 21:00 Drosjereglement NRT
             Onsdag 07.sep 18:00 - 21:00 Taksameterkurs  

Uke 37 Mandag 12.sep 18:00 - 21:00 Taksameterkurs  
             Tirsdag 13.sep 18:00 - 21:00 Førstehjelp
             Onsdag 14.sep 18:00 - 21:00 Kjentmannsprøve