Kurs

Gjennom Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer søker vi å skape de hyggelige, trygge og komfortable turene.

  • Kjennskapsprøve / kunnskapsprøve
  • Språktest
  • Taxikurs med: salg, service, markedsføring, førstehjelp, taksameteropplæring og HMS
  • Se kjennskapspensum her
  • Se kunnskapspensum her

Gyldig kjøreseddel må foreligge før du kan delta på sjåførkursetTIMEPLAN 

Sjåførkurs november  2022

Uke 46
Mandag 14.nov 18:00 - 21:00 Registrering / Drosjekurs teori
Tirsdag 15.nov 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori

Uke 47
Mandag21.nov 18:00 - 21:00 Drosjekurs teori
Tirsdag22.nov 18:00 - 21:00 Drosjereglement ABT
Onsdag23.nov 18:00 - 21:00 Drosjereglement NRT

Uke 48
Mandag 28.nov 18:00 - 21:00 Førstehjelp
Tirsdag 29.nov 18:00 - 21:00 Taksameterkurs  
Onsdag 30.nov 18:00 - 21:00 Taksameterkurs 

Uke 49
Mandag 05.des 18:00 - 21:00 Kjentmannsprøve
 


 Endring på timeplan kan forekomme ved stor pågang