Miljøtaxi

Asker og Bærum Taxi jobber for å ta vare på miljøet og for å redusere Co2 utslipp lokalt i taxinæringen. Miljøtaxi er vårt bidrag mot et grønnere alternativ! Gjennom det viser vi vei mot lavere miljøutslipp totalt i transportnæringen.


Miljøtaxi er elektrisk

Nå har vi 23 elektriske taxier i trafikk – som du kan velge mellom når du bestiller en miljøtaxi fra Asker og Bærum Taxi. Med tiden har det generelle miljøengasjementet vokst, og i dag blir miljøvennlige biler et stadig vanligere syn på norske veier. En miljøtaxi fra Asker og Bærum Taxi er et miljøvennlig alternativ til en tradisjonell taxi.
 
I tillegg til at vi har el-biler og biler med lavutslipp, holder vi obligatorisk EcoDriver® kurs for alle våre sjåfører. Dette bidrar også til mer skånsom og miljøvennlig kjøring.
 

Miljøtaxi både for bedrifter og private

Miljøtaxi er det grønne alternativet både for næringslivskunder og private som ønsker å bidra til et sunt og bærekraftig miljø. Har du valgt miljøtaxi fra Asker og Bærum Taxi, så har du gitt ditt bidrag.
 

Miljøtaxi og Miljøfyrtårnbedrift

Asker og Bærum Taxi er nå sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Denne sertifiseringen er satt som et krav i anbud fra myndighetene – for å utføre transportoppdrag på deres vegne, som for eksempel pasientreiser med miljøtaxi.
 
Vi vil fortsatt jobbe for at vi og våre samarbeidspartnere retter ytterligere fokus på miljøvennlige løsninger også i fremtiden.